STE POZABILI VAŠE PODATKE?

USTVARITE RAČUN

Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so spisani skladno s predpisi s področja varstva potrošnika in na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za internetno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.cannabinoid-clinic.com (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja

Kanabinoidi, d.o.o.

Ulica talcev 3,

3310 Žalec

Matična številka: 8795096000

Identifikacijska številka za DDV: SI74011324

(v nadaljevanju kot »Trgovec«).

S prijavo v spletno trgovino dobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga določi sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika enoznačno določata in povezujeta z ostalimi podatki, ki jih je vnesel. Obiskovalec se z registracijo zavezuje, da je polnoletna in poslovno neomejeno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se definirajo pogoji delovanja spletne trgovine, dolžnosti in pravice obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom oz. kupcem izdelkov v spletni trgovini. Vsebine na spletni strani so informativne in izobraževalne narave in niso mišljene kot substitut za zdravniško svetovanje.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vedno na razpolago:

 • kontaktni podatki, ki omogočajo učinkovito komunikacijo s Trgovcem (email ipd.);
 • podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež ter matična številka);
 • informacije o ključnih značilnostih proizvodov oz. storitev iz spletne trgovine, vključno z garancijami in obprodajnimi storitvami;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o s tem povezanih morebitnih stroških za uporabnika;
 • podatke o dostopnosti storitev oz. izdelkov iz spletne trgovine;
 • pogoji in način dostave izdelkov oz. izvedbe storitev ter rok in kraj dostave;
 • informacije o roku možnega odstopa od pogodbe in odstopnih pogojih;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o pritožbenem postopku ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave, prevzem in načini plačila

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se frekventno spreminja ter ažurira. Zato lahko pride tudi do napak. Prosimo, da nas o njih obvestite na email: info@cannabinoid-clinic.com. Skušali jih bomo čim hitreje odpraviti.

3.1. Rok dobave

Za vse izdelke, ki se dostavljajo na naslov v Sloveniji, velja rok dobave, ki je naveden na izdelčni strani v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumnem roku.

4. Cene

Cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vključujejo DDV, razen kadar je eksplicitno navedeno drugače. Cene navedene za izdelke v spletni trgovini ne vključujejo stroškov dostave (točka 3). Cene veljajo le za internetno naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

5. Postopek nakupa

5.1. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik od Trgovca po emailu prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

5.2. Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, se naročilo posreduje v nadaljnjo obdelavo. Trgovec preveri dobavljivost izdelkov in naročilo potrdi oziroma z utemeljenim razlogom zavrne. Trgovec lahko za zagotovitev točnosti dostave preveri podatke  tudi po telefonu na način, ki ga je uporabnik dovolil, oz. preko kontaktnih podatkov, ki jih je navedel ob naročilu. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba med uporabnikom in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (točka 6).

5.3. Blago odpremljeno

Trgovec produkte, ki so bili naročeni, pripravi v dogovorjenem roku. V emailu iz prejšnjega razdelka Trgovec informira kupca o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi podatki za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

6. Kupoprodajna pogodba

Trgovec izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka. Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki v obliki nakupnega naročila shranjena na Trgovčevem strežniku in je uporabniku dostopna v uporabniškem profilu.

Od tega trenutka so cene in ostali pogoji nakupa fiksno opredeljeni in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika.

7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico v 14-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov Trgovca kontaktirati prek email naslova info@cannabinoid-clinic.com in sporočiti, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navajanje razlogov za odločitev. Vračilo kupljenih izdelkov znotraj odstopnega roka od kupoprodajne pogodbe se šteje za obvestilo o odstopu. Strošek vračila izdelkov Trgovcu je v tem primeru strošek, ki bremeni uporabnika (kupca),

Kupljene izdelke je treba vrniti Trgovcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno Trgovcu vrniti nepoškodovane, v nespremenjeni količini, razen v primeru, da so izdelki pokvarjeni, uničeni ali izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik.

Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon. Trgovec vrne prejeta plačila uporabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil uporabnik (kupec), razen če je uporabnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če uporabnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

Trgovec se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil.Če je zaradi napake prišlo do neupravičenih stroškov, se trgovec zavezuje, da bo te skušal poravnati v najkrajšem možnem času. Uporabnik lahko trgovca na napako opozori preko naslova info@cannabinoid-clinic.com. Trgovec nepoškodovane in pregledane izdelke v originalni embalaži pred pošiljanjem skrbno zapakira. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Pri nakupu na daljavo lahko trgovec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga. Uporabnik nima pravice vračila blaga in odstopa od pogodbe pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je uporabnik po dostavi odprl pečat.

8. Reševanje stvarnih napak

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec mora Trgovca obvestiti in podati natančen opis napake na info@cannabinoid-clinic.com najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Trgovec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo izteku roka uporabnosti izdelka oziroma enega leta od nakupa (kar nastopi prej). Kupec mora trgovcu omogočiti pregled izdelka.

Če uporabnik reklamira izdelek v šestih mesecih od nakupa izdelka, mora Trgovec dokazovati, da je kupčeva reklamacija neupravičena, to se pravi da izdelek nima napake. Če uporabnik reklamacijo vloži po preteku šestih mesecev od prevzema izdelka, mora obstoj napake dokazovati uporabnik.

Uporabnik, ki je pravilno obvestil Trgovca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora Trgovec čimprej, najpozneje pa v osmih dneh ugoditi uporabnikovi zahtevi. Trgovec mora kupcu pisno odgovoriti na zahtevo najkasneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na izdelku oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

9. Garancija na zadovoljstvo

Izdelki z garancijo na zadovoljstvo so označeni v spletni trgovini. Če kupec z njimi ni zadovoljen, mu trgovec v 30 dneh od datuma uveljavljanja garancije na zadovoljstvo kupnino v celoti povrne. Edini strošek, ki zaradi uveljavljanja garancije bremeni uporabnika, je strošek vračila izdelkov.

Garancija na zadovoljstvo velja 30 dni od dneva nakupa, za izdelke v količini uporabe ene osebe v razdobju enega meseca. Uporabnik (kupec) lahko dobi povrnjen denar tudi za paket izdelkov, namenjen večmesečni uporabi, vendar mora izdelke, ki jih še ni porabil vrniti Trgovcu v originalni embalaži in količini, nepoškodovane, vključno z embalažo porabljenih izdelkov, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik.

Garancijo na zadovoljstvo je možno uveljavljati samo z originalnim računom. Kupec ne more uveljavljati tovrstne garancije več kot enkrat letno. Trgovec bo kupnino najkasneje v 30 dneh nakazal na bančni račun, ki ga je zato potrebno navesti v zahtevku. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov pišite na info@cannabinoid-clinic.com

10. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku v dogovorjenem roku. Pogodbena partnerja Trgovca za dostavo pošiljk sta navedena ob zaključku nakupnega procesa. Trgovec ima pravico določiti drugo dostavno službo, če lahko tako naročilo izpolni učinkoviteje.

V primeru vidne poškodbe embalaže, ali blaga mora biti reklamacija kupca ponudniku ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžen sprejeti in lahko pošiljko zavrne. V primeru, da je paket fizično poškodovan, kaže da je bil odprt, ali v njem manjka vsebina, ali so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec nato sprožiti postopek reklamacije pri ponudniku.

11. Varnost

Trgovec uporablja tehnološke in organizacijske pristope za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbijo pogodbeni pooblaščeni spletni sistemi. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Trgovca.

Za varnost je odgovoren tudi sam kupec in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

12. Odgovornost

Trgovec se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, vendar tega ni možno zagotavljati v celoti, zato se lahko cena, rok dobave ali lastnosti izdelka spremenijo tako hitro, da jih Trgovec ne uspe pravočasno popraviti in objaviti v spletni trgovini.

Trgovec se trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, a so vse fotografije simbolične. Fotografije ne zagotavljajo dejanskega stanja in lastnosti izdelka.

13. Spori, pritožbe in uporaba prava

Trgovec upošteva predpise s področja varstva potrošnika in ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb. V primeru, da se želi kupec pritožiti, lahko kontaktira Trgovca prek elektronskega poštnega naslova info@cannabinoid-clinic.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in rešitev garancijskega ali jamčevalnega zahtevka razrešil v zakonitem roku. Trgovec si bo prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje sporov po 51. členu ZPP odgovorno krajevno pristojno sodišče, na katerega območju bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je predmet spora.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za spore se uporablja pravo Republike Slovenije.

Za vse pravice in obveznosti ter razmerja, ki niso določene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabijo določila Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

14.1 Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonsko regulativo podjetje ne priznava nobenih izvajalcev izvensodnega reševanja sporov za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS).

V primeru, da potrošnik ni zadovoljen z izidom rešitve pritožbe, lahko v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja posameznega potrošniškega spora prek evropske platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). V skladu z ZlsRPS objavljamo elektronsko povezavo na evropsko SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Kupec se lahko odloči tudi za vložitev tožbe pri pristojnem sodišču po njegovem stalnem prebivališču.

15. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

V primeru sprememb predpisov varstva podatkov, poslovanja spletnih trgovin, ter drugih področij, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ali v primeru sprememb lastne poslovne politike trgovec dopolnjuje in spreminja te Splošne pogoje. O tem bo vedno seznanil uporabnike na primeren način, predvsem z obvestilom na lastni spletni strani. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo vsakič veljati  v osmih dneh po objavi. Če je sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve z zakonodajo, lahko te spremembe in dopolnitve izjemoma stopijo v veljavo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje, da uporabnik spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Politika zasebnosti

Cilj politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika) je seznaniti kupce ter potencialne kupce ali obiskovalce spletne strani s smotrom in pravno podlago zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Podjetje zagotavlja varstvo osebnih podatkov ves čas poslovanja.

Politika zasebnosti se lahko kadarkoli dopolni ali spremeni, brez predhodnega obvestila. Z obiskom spletne strani ponudnika po spremembi politike obiskovalec soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vsi postopki obdelave osebnih podatkov so skladni z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Politika obravnava upravljanje z osebnimi podatki, ki jih podjetje prejme, kadar obiščete spletno stran ali jih posredujete kako drugače.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V podjetju je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@cannabinoid-clinic.com. V primeru, da imate s tem v zvezi z uporabo te politike ali uveljavljanjem pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na pooblaščeno osebo.

Podatki o pooblaščeni osebi

Podjetje Kanabinoidi, d.o.o. Velika Pirešica 26E, 3310 Žalec
Elektronski naslov info@cannabinoid-clinic.com

Pojasnila pojmov

Osebni podatki so informacije, s katerimi je mogoče posameznika določiti (npr. ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, ipd.).

Obdelava je zbiranje, dostop, hramba in druge oblike uporabe osebnih podatkov.

Obdelovalec je pravna ali fizična oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Upravljavec je pravna oseba, ki določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov.

EGP je Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki osebo identificira tako, da ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo imena, identifikacijske številke, lokacije, spletnega identifikatorja, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, genetsko, fiziološko, duševno, kulturno gospodarsko ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni te politike zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, lokacija);
 • kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • kanal in kampanja – način pridobitve podatkov oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, klicni center, fizična prodajalna);
 • osebne podatke, ki jih uporabnik sam posreduje z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru nagradnih iger ipd.;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (ure in datumi obiskov spletnega mesta, obiskane podstrani na spletni strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
 • druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje ponudniku ob podani zahtevi na določene storitve, v kolikor se ti podatki potrebujejo za izvajanje storitve. Ponudnik ne zbira ali obdeluje osebnih podatkov, razen kadar dobi izrecno privolitev, npr. ob naročilu storitev ali izdelkov, preko uporabe spletne strani, sodelovanju v nagradni igri, ob naročilu e-revije, itd. Ponudnik osebne podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja pogodbena ali zakonska podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na spletni strani. Časovno obdobje, v katerem se podatki hranijo, je opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

Obdelava na podlagi zakona

Osebne podatke obdelujemo, kadar to zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

Obdelava na podlagi pogodbe

Osebne podatke potrebujemo, kadar je to nujno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru odobreno prostovoljno. Kadar osebni podatki niso pridobljeni, s ponudnikom ni možno skleniti pogodbe, prav tako ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti blaga.

Obdelava na podlagi podane privolitve

Osebne podatke obdelujemo, kadar za to pridobimo izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za svojo odločitev. Svoje soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogel zagotavljati.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o svojih pravicah si lahko preberete v nadaljevanju te politike.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

Namen obdelave Natančnejša obrazložitev
Vzpostavljanje kontakta s stranko zaradi zagotavljanja storitev ter odgovarjanja na povpraševanja Sem sodijo predvsem obvestila, pisna komunikacija glede povpraševanj, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu, reševanje pritožb, ipd. To obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja podjetja.
Sklenitev in izpolnitev pogodbenih obveznosti Sklenitev in izvajanje pogodbe sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo naročil (dobavo izdelkov in izvedbo storitev), komunikacijo s potrošnikom, preverbo plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na pogodbeni podlagi in pred pogodbenega odnosa.

 

Če nam ne posredujete vseh podatkov, ki so nujni za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo prekličemo ali odložimo.

Direktno obveščanje kupcev o akcijskih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko elektronske pošte Na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) kupce obveščamo o svojih storitvah, izdelkih in ostalih aktualnih vsebinah. Kupec lahko kadarkoli prekinitev takšen način komuniciranja in obdelave osebnih podatkov (pravica do ugovora). To lahko stori preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov info@cannabinoid-clinic.com, Osebne podatke v tem primeru obdelujemo na podlagi zakona.
Direktno obveščanje o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske pošte Na podlagi dane privolitve vas bomo obveščali o svojih storitvah, produktih, akcijskih ponudbah in ostalih vsebinah preko emaila. Kadarkoli lahko prekinete takšen način komuniciranja in obdelave osebnih podatkov, tako da prekličete privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete na naslovu info@cannabinoid-clinic.com.
Agregatna obdelava podatkov o naročilih in kupcih ter potencialnih kupcih za potrebe poslovnih analiz prodaje, ponovnih nakupov, optimizacije oglaševanja, skupinskega obnašanja kupcev, in ekonomske optimizacije poslovanja. Izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), s čimer izboljšujemo poslovanje, kot sledi:

 

· Spremljamo obseg in frekvenco ponovnih nakupov

· Spremljamo prodajo v spletni trgovini

· Spremljamo podatke, kot je povprečna vrednost  nakupa, število izdelkov na naročilu, ipd.

· Spremljamo odzive na emailing in razna oglasna sporočila (radijski, spletni ali TV oglasi) in na podlagi tega optimiziramo oglaševanje

Ta obdelava omogoča ponudbo cenovno zanimivih izdelkov in storitev. Obdelavo izvajamo v skladu z zakonitim interesom uspešnega poslovanja ter zagotavljanja kvalitetnih izdelkov in storitev.

Dostop do preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev ali pogodbenih partnerjev s ciljem ponuditi boljše storitve in boljše ponudbe Ob vašem klicu v podjetje ali našem izhodnem klicu do vas, ali v primeru vašega obiska podjetja (če in ko se boste samostojno identificirali) ima naše osebje dostop do zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam lahko ponudimo prilagojeno ponudbo. To obdelavo izvajamo na podlagi zakonitega interesa. Če tega ne želite, lahko takšno obdelavo podatkov prekinete s pisno zahtevo na email naslov info@cannabinoid-clinic.com.
Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo podatke o neprevzetih naročilih, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci naročajo produkte na daljavo nasorazmerno s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nastaja poslovna škoda, ki jo želimo omejiti. Tako ugotovljenim kupcem v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim omogočamo naročanje izdelkov s plačilom s plačilnimi karticami ali PayPal-om.
Avtomatska komunikacija preko emaila pri procesu spletnega nakupa V skladu z zakonitim interesom potencialnim kupcem, ki so v spletno košarico dodali izdelke, pa niso dokončali nakupa, občasno pošljemo email v zvezi z nedokončanim nakupom, s ciljem poizkusiti zaključiti spletni nakup. Tovrstno obdelavo podatkov lahko prekličete s pisno zahtevo na elektronski naslov info@cebeden.si.
Osnovna prilagojena komunikacija (preko emaila, telefona, tradicionalne pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu in družbenih omrežij) s ponudbami, popusti in vsebinami V sklopu prilagojenega komuniciranja skušamo posedovati ustrezne akcijske ponudbe, popuste in ostale vsebine, ki bi lahko bile zanimive glede na preteklo interakcij s spletnim mestom.

 

Za te namene uporabljamo sledeče podatke:

· Zgodovina nakupov (število nakupov, kupljeni izdelki)

· Demografski podatki (spol, starost)

· Monitoring obnašanja na spletnem mestu (ogled izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil); teh podatkov ne uporabljamo za tvorjenje uporabniških profilov

Pri tem ne uporabljamo nikakršnega pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, ampak le izbiramo posamezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se ne posvečamo podatkom posameznika, temveč skupinsko obdelujemo večje skupine. Ti podatki so podlaga za sporočila, ki jih nato lahko prejmete.

Tovrstno komunikacijo lahko prekinete s pisno zahtevo na email naslov info@cannabinoid-clinic.com.

Uporaba Facebook marketinškega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”) Pri internetnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer v okviru pridobljenega konsenza za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi potrošnikovega profila.

 

Ta storitev deluje na sledeči način:

1. Elektronski naslov, ki smo ga pridobili med vašim nakupom ali preko vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.

2. Facebook izpelje primerjavo med vašim email naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.

3. Če niste Facebook uporabnik, se z vašim elektronskim naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izpelje aktivnosti.

4. Če ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.

5. Na tej podlagi vam lahko na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase in predvsem dodatne popuste. Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete s pisno zahtevo na email naslov  info@cannabinoid-clinic.com.

Uporaba internetnega računa in dostop do informacij v okviru GDPR Osebne podatke obdelujemo za zagotovitev dostopa in uporabe vašega uporabniškega računa pri ponudniku, ki vam omogoča dostop do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas in urejanje podanega soglasja. V okviru tega profila prav tako lahko dostopate do podatkov o preteklih naročilih, ki ste jih opravili. Osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa.
Komuniciranje z vam prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi vašega profila V skladu z vašim soglasjem izvajamo tudi personalizirano komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (telefonskih klicev, elektronske pošte, tradicionalne pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, družbenih omrežij).

 

Ponuditi želimo čim boljše izdelke in vsebine prilagojene točno vašim potrebam, zato z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za personalizirano komuniciranje.

Za te namene lahko uporabimo sledeče podatke:

· Demografski podatki (spol, starost oz. datum rojstva, naslov)

· Zgodovina vaših nakupov (število nakupov, kupljeni izdelki, čas nakupa)

· Odgovori v različnih vprašalnikih na spletni stani

· Obnašanje na spletni strani (ogled posameznih vsebin ali izdelkov, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)

· Vaši odzivi (klik na povezavo, odprtje sporočila, nakup) na različna sporočila, ki jih pošiljamo

· Podatki, pridobljeni v okviru svetovalnih storitev pridobljenih preko pogodbenih partnerjev.

Na podlagi informacij uporabniškega profila se nato prilagajajo ponudbe in vsebine, ki vam jih bomo posredovali:

· Vrsta ponudbe, ki jo boste prejeli - kupci z večjo frekvenco ali številom nakupov dobijo boljše ponudbe.

· Kako pogosto posredujemo sporočila in preko katerih komunikacijskih kanalov.

· Katere vsebine in izdelke vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas.

Če ste za takšno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekličete v prejetih elektronskih sporočilih ali s pisno zahtevo na email naslov info@cannabinoid-clinic.com.

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.
Zakonske obveznosti Osebne podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo le toliko časa, dokler je potrebno za uveljavitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za trajanje obdobja, kot ga določa zakon. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju. V primeru, da pride do spora v zvezi s pogodbo, Ponudnik hrani podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če do sodnega spora ni prišlo, še 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Roki so opredeljeni v spodnji tabeli:

Namen obdelave Rok hrambe
Komuniciranje z vami glede zagotavljanja storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja 6 mesecev od zaključka komunikacije
Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe 5 let od izvršitve pogodbe
Direktno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko email-a ali SMS-a Do preklica
Direktno obveščanje o popustih, posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko telefona in klasične pošte Do preklica
Dostop do preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev podjetja ali pogodbenih svetovalcev z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb Do preklica
Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij 5 let od pričetka obdelave
Avtomatizirano email komuniciranje na podlagi začetka nakupnega procesa v spletni trgovini Do preklica
Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko elektronske pošte, SMS sporočil, telefona, klasične pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, družbenih omrežij) s prilagojenimi vsebinami, popusti in ponudbami. Do preklica
Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”) Do preklica
Uporaba spletnega računa Do preklica
Dostop do posebnih informacij na spletni strani Do preklica
Personalizirane e-revije Do preklica
Tržno komuniciranje z uporabo profiliranja uporabnikov Do preklica
Zagotavljanje storitev svetovanja preko pogodbenih partnerjev Do preklica

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezne dele obdelave podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim partnerjem). Pogodbeni partnerji lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in v skladu z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
 • vzdrževalci IT sistemov;
 • odvetniške pisarne in drugi pravni svetovalci, računovodski servis;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayU, Adyen, PayPal, Klarna, Multibanco, Sofort, dotPay);
 • ponudniki solucij za internetno oglaševanje (npr. Google, Facebook);
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov nepooblaščenim tretjim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati samo znotraj okvirov upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje lastnih interesov.

Prosta izbira

Informacije, ki jih posredujete o sebi, nadzirate sami. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne želite posredovati, potem vam določenih storitev ne bo mogoče zagotoviti. Vedno se lahko odjavite od obvestil na naslovu info@cannabinoid-clinic.com. Če se spremenijo vaši osebni podatki (fizični naslov, elektronski naslov, telefonska številka), nas prosim o spremembah obvestite na e-naslov info@cannabinoid-clinic.com.

Samodejno beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se neosebni splošni podatki (povprečen čas obiska na spletni strani, število obiskov, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje atraktivnosti našega spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Ti podatki niso predmet nadaljnje obdelave in niso nikoli posredovani tretjim osebam.

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki so začasno shranjene na vašem računalniku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko ponovno obiščete našo spletno stran. Piškotke uporabljamo le za zbiranje informacij, ki se tičejo uporabe spletne strani, in za optimizacijo naših spletnih oglasnih aktivnosti. Piškotki sledijo posameznikovi uporabi spletne strani, razen če posameznik uporabo piškotkov na strani odkloni.

Varnost

Ponudnik si prizadeva zagotoviti varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred manipuliranjem, izgubo, ponarejanjem, uničenjem in nepooblaščenim dostopom ali odkritjem. Za varstvo osebnih podatkov izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe, kot so:

 • skrben izbor in nadzor pogodbenih obdelovalcev;
 • izobraževanje zaposlenih;
 • redno vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme;
 • nadzor nad zaposlenimi in redni pregledi delovanja posameznih zaposlenih;
 • varnostno kopiranje elektronsko hranjenih podatkov;
 • sprejem ustreznih internih pravilnikov in navodil o varovanju osebnih podatkov.

Mladoletne osebe in storitve informacijske družbe

Mladoletne osebe do 16. leta ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (odobritve ali privolitve) staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mlajše kot 16 let, ali jih kakor koli uporabljal ali jih razkrival nepooblaščenim osebam brez dovoljenja nosilca starševske skrbi za otroka.

Zgornje ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic Evropske unije, kot so pravila o pogodbah v zvezi z otrokom. Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v teh slučajih z razumnimi močmi prizadeva preveriti, če je nosilec starševske odgovornosti za otroka odobril privolitev.

Pravice v zvezi z obdelavo podatkov

V primeru, da imate vprašanja v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, nam lahko pišete info@cannabinoid-clinic.com. Na podlagi zahteve vam bomo posredovali podatke ali (skladno z zakonodajo) poskrbeli za uveljavitev vaših pravic. V zvezi z obdelavo podatkov imate sledeče pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste privolili v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več namenov), imate pravico privolitev kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je v skladu s privolitvijo izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki jo pošljete na info@cebeden.si. Posledica preklica za privolitev obdelave podatkov ima lahko posledico, da upravljavec po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne bo mogel več nuditi posameznih storitev (npr. prilagojeno obveščanje).

Pravica dostopa do osebnih podatkov: pravico imate od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je tako, tudi dostop do osebnih podatkov in določene informacije. Te so sledeče: namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o viru podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate doseči, da popravimo brez nepotrebnega odlašanja vse netočne podatke v zvezi z vami. Pravico imate tudi, ob upoštevanju namenov obdelave, do dopolnitve netočnih podatkov, kar lahko storite z dopolnilno izjavo;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami. To pa moramo storiti, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) če prekličete privolitev in za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(b) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(c) podatki so bili obdelani nezakonito,

(d) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(e) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

(f) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

V določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate od ponudnika zahtevati, da omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če se ne strinjate s točnostjo podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete v zvezi s pravnimi zahtevki,

(c) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(d) ste vložili ugovor glede obdelavo podatkov, dokler se ne ugotovi, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

Pravica do prenosljivosti podatkov: prejeti imate pravico vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ponudniku, v splošno uporabljani računalniški obliki, ter te podatke lahko posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili ti podatki prvotno posredovani, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) se obdelava izvaja avtomatizirano in

(b) kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi.

Pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi: na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje funkcij v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem uporabniških profilov na podlagi teh obdelav. Ponudnik preneha obdelovati vaše podatke, razen v primeru, da dokaže legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi ali svoboščinami, ali za izvajanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za tržne namene, imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v statistične namene ali zgodovinske znanstveno-raziskovalne namene, imate pravico, da iz osebnih razlogov ugovarjate takšni obdelavi podatkov, razen če je obdelava potrebna zaradi izvajanja nalog v javnem interesu;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez zatekanja h kateremkoli pravnem sredstvu imate pravico vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi stalnega prebivališča, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez zatekanja k pravnim sredstvom imate pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako tudi, ko nadzorni organ pritožbe ne obravnava ažurno oz. vas v treh mesecih ne obvesti o postopku reševanja ali o končni odločitvi v zvezi s pritožbo. Za postopke proti nadzornemu organu so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Zaradi zanesljivega določanja identitete v primeru uveljavljanja tovrstnih pravic, lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le takrat, ko dokaže, da posameznika ne more zanesljivo določiti.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema takšne zahteve.

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ v primeru kršitve varstva osebnih podatkov je, razen kadar lahko sklepa, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznika. Ko ob kršitvi obstaja verjetnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo oz. pristojno tožilstvo.

Dostop do družbenih omrežij

Preko spletne strani lahko dostopate do spodaj navedenih spletnih aplikacij, ki jih uporabljamo pri poslovanju:

 • Youtube
 • Facebook
 • Instagram

Vsako izmed družbenih omrežij deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. Glede uporabe družbenih omrežij, do katerih je omogočen dostop preko spletne strani ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vprašanja in uveljavljanje pravic je potrebno nasloviti na posamezno družbeno omrežje.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih povezavah:

Objava sprememb

Spremembe politike v zvezi z varovanjem osebnih podatkov bodo objavljene na tem spletnem mestu.

Objavljeno: 17.07.2020

 

TOP